Collectie Gelderland

Ovale borstel

Onderdeel van een vijfdelig toiletstel. In de 17de eeuw bezaten Arnhemse vrouwen uit de rijke burgerij veelal een toiletstel. Soms kregen zij het stel in een keer als huwelijksgeschenk of bij geboorte als pillengift. Dit toiletstel is gezien het verschil in wapens, de uitgevoerde gravering en de verschillende makers in de loop der jaren tot stand gekomen. Bewaard gebleven toiletstellen uit deze periode zijn uiterst zeldzaam. De grote doos is voor kammen, de kleinere doos voor poeders. De borstels dienden om de kleding te borstelen. De dozen en borstels zijn gegraveerd met het wapen van de Arnhemse familie Vinceler of met het alliantiewapen van Vinceler/Bitter. Het alliantiewapen betreft het wapen van Geertruyt Bitter en Willem van Vinceler die op 19 maart 1637 in ondertrouw gingen. Of het toiletstel voor haar of een van haar dochters gemaakt is, is niet bekend. Geertruyt was de vierde dochter van Paul Bitter, burgemeester van Arnhem. Paul Bitter bewoonde het Presikhaafse Huys, nu Kerkstraat 19, te Arnhem.