Collectie Gelderland

Nacht van de elektriciteit

Alphons Freijmuth ‘citeert’ in zijn werk uiteenlopende stijlkenmerken uit de moderne schilderkunst. In een expressionistische schildertrant beweegt zijn werk op intuïtieve wijze tussen abstractie en figuratie. Vaak wordt hij tot de Nieuwe Figuratie gerekend, waarin een hernieuwde belangstelling voor figuratieve schilderkunst centraal stond. Freijmuth liet zich ook inspireren door zijn verzameling objecten uit onder meer Afrika, Indonesië en Australië. Vanaf begin jaren tachtig gaat hij schilderachtiger te werk, zoals zichtbaar in deze weergave van een bonte verzameling figuren. Onderaan schilderde hij zijn eigen beeltenis, in dezelfde stijl als zijn zelfportret uit 1979. Ook het constructivistische raster op de achtergrond is overeenkomstig met dit eerdere zelfportret.