Collectie Gelderland

Panorama buiten de Rijnpoort te Arnhem

Olieverfsschilderij met een panorama buiten de Rijnpoort te Arnhem. Rond 1530 liep de Rijn niet langs Arnhem, maar maakte ter hoogte van de stad een grote bocht naar het zuiden. Hertog Karel van Gelre liet tussen 1530 en 1536 deze bocht afsnijden, waardoor de rivier weer langs de stad stroomde. In 1603 werd er voor het laden en lossen van de schepen een beschutte haven met een kade en een kraan gebouwd. Deze Oude Haven, rechts van de stadsmuur en de Rijnpoort, lijkt het hoofdonderwerp van dit schilderij. Daarnaast is er links een mooi uitzicht op de zuidoever van de Rijn, met Meinerswijk en de vlakke Betuwe daarachter. Rechts in de verte, wanneer de rivier een bocht naar links maakt, is de stuwwal van de Westerbouwing bij Oosterbeek te zien.