Collectie Gelderland

Gildeschild

Zilver gildeschild van de Sint Anthony broederschap te Arnhem. Gegraveerd op de voorzijde het opschrift: "Antoni Willemse Koning en Schersant Ao 1759. Ick laat mijn Seijst wel gaan waar in het is noodig Mijn held en moet heeft mij gemaakt tot Koning ik ben niet hoogmoedig trots maar ben schersant gebleve". Schildjes van schutterijen geven een goed beeld van de beroepsgroepen van de schutters. Op de schildjes staat vaak een voorstelling en een tekst over het beroep van de koning.