Collectie Gelderland

Wat heb ik toch een grote artistieke vrijheid bereikt!

Marcel Reijerman verbeeldt verhalen waarin alles tegelijkertijd gebeurt en elk element even belangrijk is. Hij grijpt hiermee terug op de manier waarop schilders in de late middeleeuwen en de vroege renaissance de wereld voorstelden. Ook Reijerman vermengt buiten- en binnenwereld, en werkelijkheid en fantasie. In de zeefdruk ‘Wat heb ik toch een grote artistieke vrijheid bereikt!’ kijkt de toeschouwer door een raam in een gele ruimte met vier figuren. Meubels en kleding lijken te refereren aan vervlogen eeuwen.