Collectie Gelderland

An identification parade (United States, 1951)

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. Voor het werk ‘An identification parade (United States, 1951)’ fotografeerde Gerritsen zichzelf in verschillende gedaantes en maakte daarvan een opstelling zoals gebruikelijk is bij de identificatie van daders door getuigen.