Collectie Gelderland

Zonder titel ('Alcatraz')

Marten Hendriks maakte vele tekeningen en schilderijen, maar legde zich ook toe op fotografie, film, installaties en performances. Wat die verschillende werkterreinen verbindt is het uitgangspunt van de werkelijkheid en specifiek de menselijke verschijningsvorm. Zijn werken staan nauw met elkaar in verband: een wezenlijk element van zijn werkwijze is het selectief teruggrijpen op oudere motieven en op performatieve acties. In deze gouache is een geel landschap te zien van bovenaanzicht met linksonder een kerkachtig gebouw en in zwarte lijnen de suggestie van stedelijke bebouwing.