Collectie Gelderland

Sweety pie

How do we dream / our dreams of peace / a race of small creatures / populating the areas of hatred or the spheres of boredom / so / Share my bed / you sterilized lovers / and feel free / to do nothing that would cause / the artist to give up / her aesthetic playthings / for the disorderly toys / of children Bij dit gedicht maakte Marlene Dumas vijf lithografieën van baby’s met een allesbehalve schattig en onschuldig voorkomen. Vanaf het midden van de jaren tachtig maakt Dumas divers werk over de thema’s zwangerschap, moederschap en nieuwgeborenen, waarin ze stereotypes ondergraaft. De afzonderlijke titels in de serie ‘Fear of babies’ versterken het verontrustende karakter, en vermengen onschuld met schuld, en tederheid met angst. Volgens Dumas vertonen ook baby’s alle facetten van het menszijn; ze hebben “immers nog niet geleerd het kwade te verhullen”.