Collectie Gelderland

Gildeschild

Zilver gildeschild van de Sint Anthony broederschap te Arnhem. Gegraveerd op de voorzijde het opschrift: "Dit lant vol van overvloed gaf hij 't volk tot een Erfgoet want Sijn groote goetheijt duert Tot inder Eeuwigheijt looft den heere want hij is goet want Sijne goedertierentheyt is in der eewigheijt Gerret Wieggers als Kooningh 1735".