Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van het gemeentebestuur van Zevenaar bij de Koninklijke Marechaussee in Lobith in juni 1972

Zwart-wit foto van het gemeentebestuur van Zevenaar bij de Koninklijke Marechaussee in Lobith in juni 1972. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1972. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.