Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van het tamboercorps tijdens het schutterfeest in Aerdt door Henk Westerveld 19 augustus 1986

Zwart-wit foto van het tamboercorps tijdens het schutterfeest in Aerdt door Henk Westerveld 19 augustus 1986.