Collectie Gelderland

Historische kaart van papier van de Kleefse gebieden in de Liemers voor en na 1795 uitgave van drukkerij Leonards, Didam 1939

Historische kaart van papier van de Kleefse gebieden in de Liemers voor en na 1795 uitgave van drukkerij Leonards, Didam 1939. Historische landkaart van de Liemers in de 18e eeuw. De kaart is afkomstig van Huize Steeg (1942) en heeft de titel 'Zoals het vroeger was'. Op de kaart staan 'de (rijks- en ambts-)grenzen van vóór 1795', waardoor het uitgestrekte Kleefse gebied in de Liemers duidelijk zichtbaar wordt; 'de Rijnverdeling van het einde der 17e eeuw'; 'de wegen van omtrent 1800'; voorts 'de steden', 'kerkdorpen vóór 1800', 'buurtschappen' en alle 'kastelen, huuzen, hoeven' (waaronder alle havezathen). 'Schaal 1: 62.600 (8 cm. = 1 uur gaans.)'. In een inzetvak rechtsboven is een kaart van de Liemers getekend met de tegenwoordige Rijnverdeling, met in stippellijn die van voor 1795, schaal 1:100.000, getiteld 'Oud en Nieuw'. Deze kaart laat duidelijk zien, hoe de meeste dorpen van de huidige gemeente Rijnwaarden in de 17e eeuw tot de Over-Betuwe behoorden. Bibl. nr. 100.228.