Collectie Gelderland

Beeld van klei voorstellende Maria met kind Jezus circa 1955

Beeld van klei voorstellende Maria met kind Jezus circa 1955.