Collectie Gelderland

Bijbel Het Nieuwe Testament, of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, Haarlem 1881

Bijbel Het Nieuwe Testament, of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, Haarlem 1881. 'Uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; op last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling'.