Collectie Gelderland

Getuigschrift op papier toegekend aan G.W.Rosmulder wegens getrouwe plichtsbetrachting bij Turmac te Zevenaar 1956.

Getuigschrift op papier toegekend aan G.W.Roosmulder wegens getrouwe plichtsbetrachting bij Turmac te Zevenaar 1956. Betreft een kopie van een Vereerend getuigschrift toegekend aan G.W. Rosmulder wegens getrouwe plichtsbetrachting gedurende 25 jarigen dienst 1956-01-13. Laboratoriumbediende bij de Turmac Tobacco Company te Zevenaar 1931 - 13 januari 1956. Op voordracht van het Departement Arnhem Voorzitter Secretaris. Het Hoofdbestuur Voorzitter Secretaris. Toegekend door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel gesticht 1777.