Collectie Gelderland

Blad (39/24) van een herbarium van 67 blazijden samengesteld door Ton Veltman.

Blad (39/24) van een herbarium van 67 blazijden samengesteld door Ton Veltman. Pinksterbloem (Cardamine pratensis L.) Zevenaar, 15 april 1968. Babberichseweg, vochtige berm.