Collectie Gelderland

Ontwerpschets van een beeld door Otto Mengelberg 1918

Ontwerpschets van een beeld door O.Mengelberg 1918. Tekening van een beeld dat door de leerlingen van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Culemborg in oktober 1918 is geschonken ter herinnering aan het honderdjarig bestaan. Afbeelding: heilige met bijbel, kerkgebouw en staf en mijter.