Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van scheepswerf De Hoop te Tolkamer op 18 maart 1980

Zwart-wit foto van scheepswerf De Hoop te Tolkamer op 18 maart 1980. Op de voorgrond een paar plezierboten.