Collectie Gelderland

Kaart van papier 'Herinnering aan den doop van Johannes geboren den 25sten Augustus 1932 te Zevenaar' uitgave Bredée's Uitgeversmaatschappij

Kaart van papier 'Herinnering aan den doop van Johannes geboren den 25sten Augustus 1932 te Zevenaar' uitgave Bredée's Uitgeversmaatschappij. De kaart is geschreven door dominee Wartena bij de doop van Johannes Damhaar op 2 oktober 1932. In een kader onder de titel de tekst 'Herinnering aan den Doop' de geschreven naam, twee data en een plaatsnaam. Daaronder in twee kolommen twee teksten en op de achterzijde een gedrukte tekst gericht aan de ouders en ondertekend door dominee Wartena. Op de kaart wordt nergens de achternaam van het kind genoemd maar het gaat om Johannes Damhaar.