Collectie Gelderland

Hamerbijl van steen, nieuwe steentijd, opgebaggerd in de Lobberdense Waard te Pannerden

Hamerbijl van steen, nieuwe steentijd, opgebaggerd in de Lobberdense Waard te Pannerden. Stenen hamerbijl met een ovale doorboring. Gevonden op de afvalhoop van de zandzuiger. Uit de periode tussen 5300 v. Christus en 2000 v. Christus.