Collectie Gelderland

Vaandel van de Katholieke Arbeiders Beweging te Zevenaar 1952

Vaandel van de Katholieke Arbeiders Beweging te Zevenaar 1952. Op rood fluweel de letters K.A.B.; jaartallen 1917-1952; symbolen van de KAB: tandwiel, kruis, hamer; wapen van Zevenaar geflankeerd door 2 x zeven aren; tekstband met ZEVENAAR en wapen van hulpbisschop Alfrink van Utrecht.