Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de voetbalwedstrijd van DES tegen Aerdt in 1965

Zwart-wit foto van de voetbalwedstrijd van DES tegen Aerdt in 1965. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1965. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.