Collectie Gelderland

Gravure van papier voorstellende de inname van de schans bij Westervoort door Staatse troepen op 15 oktober 1585

Gravure van papier voorstellende de inname van de schans bij Westervoort door Staatse troepen op 15 oktober 1585. In de Tachtigjarige Oorlog verdedigde de Spaanse bewindvoerder Verdugo fort IJsseloord tegen Engelse en Duitse soldaten van het Staatse leger onder leiding van graaf Van Meurs en Adolf Nieuwenaar. IJsseloord lag strategisch op het splitsingspunt van IJssel en Neder-Rijn aan de kant van Arnhem tegenover Westervoort. Vermoedelijk werd de schans rond 1580 aangelegd en raakte deze na 1673 in verval. In 1741 was het verdedigingswerk vrijwel verdwenen. De gravure is een pagina uit boek. Fol. 507. Tekst: boven de tekening de tekst: 'Onder Philips II. Gouvernerende Parma, ende de Heeren Staten'. Onder de tekening de tekst: 'Aeterna digni bellorum laude Britanni, Mitto alias pugnas, certamina plurima mitto. Hostil(..)lesq manus quoties domuere, furorehaec Castra invaserunt, superates fortiter hostem'.