Collectie Gelderland

Scapulier van wol met een voorstelling van de symbolen van het lijden van Christus en de eucharistie

Scapulier van wol met een voorstelling van de symbolen van het lijden van Christus en de eucharistie. De symbolen van het lijden die op de stof zijn aangebracht zijn het bloedend hart (door de kruisvorm vorm een dubbelverwijzing), de doornenkroon en bovenaan het kruis. Symbolen van de euchristie zijn het bloed en de korenaren.