Collectie Gelderland

Vaandel van de Katholieke Arbeiders Beweging Didam van fluweel door P. Brand ca. 1931

Vaandel van fluweel van de Katholieke Arbeiders Beweging, K.A.B. afdeling Didam. Tekst: K.A.B. Didam, opg. 1914 en verwijzingen naar de encyclieken Rerum Novarum (1891) en Quadragesiomo Anno (1931) die de basis hebben geleverd voor de toenmalige Katholieke Sociale Leer.