Collectie Gelderland

Kleurenfoto van het kunstwerk 'De Tribune' op de verhoogde Overlaat in Tolkamer juni 2000

Kleurenfoto van een kunstwerk, genaamd De Tribune, aan het begin van de opgehoogde Overlaat. Geplaatst door Rijkswaterstaat in 1998. Het is een bank waarop men rustig zittend kan zien hoe de Rijn ons land binnenstroomt, al loopt de grens hier door het midden van de rivier. Het zitgedeelte bevindt zich aan de andere zijde van het kunstwerk. Fotoalbum met de titel 'Handel & Wandel over Liemerse wegen in Beeld', een 'Fotoverslag van Fietsend langs oude Wegen en Pontjes' door Thea Welman, juni 2000.