Collectie Gelderland

Het Onze Vader-gebed op papier in Zevenaars dialect 1986

Het Onze Vader-gebed op papier in Zevenaars dialect 1986.. Gestencild op een A-4 met een onleesbare paraaf eronder. Het is een vertaling van het katholieke 'Onze Vader', maar dan uitgebreid met de regel, 'want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid amen'.