Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de dijkdoorbraak waarop de boerderij van Kateman in Aerdt 1926

Zwart-wit foto van de dijkdoorbraak waarop de boerderij van Kateman in Aerdt 1926.