Collectie Gelderland

Correspondentie op papier over het in bruikleen geven van gebrandschilderde ramen van Halsaf aan het gemeentemuseum te Arnhem 1933

Correspondentie op papier over het in bruikleen geven van gebrandschilderde ramen van Halsaf aan het gemeentemuseum te Arnhem 1933. Deze correspondentie bestaande uit 18 documenten, heeft als onderwerp de gebrandschilderde ramen van Halsaf, aan het gemeentmuseum te Arnhem. Ze is afkomstig uit het archief van de familie De Nerée tot Babberich. Ten eerste is daar een briefwisseling tussen A.A.G. van Erven Dorens, directeur van het gemeentemuseum Arnhem en J.E.M. de Nerée tot Babberich. Het betreft een verzoek om de ramen, voor een tentoonstelling, in bruikleen te geven. In 1936 volgt er een briefwisseling over een langduriger bruikleencontract, omdat de raamfragmenten nu in een permanente presentatie hangen. In 1939 volgt dan weer een schrijven dat de drie glas-in-lood-ramen in eigendom zijn overgegaan van J.E.M. de Nerée tot Babberich wonende te Utrecht naar F.J.W.M. de Nerée tot Babberich wonende te Vught met het verzoek om de Overeenkomst van Bruikleen aan te passen. Die bruikleen zit dan ook in het dossier. Vervolgens bevat het dossier een schrijven van A.J. de Lorm, directeur van het gemeentemuseum, van 13 april 1953 waarin hij een verzoek doet aan de heer W. de Nerée tot Babberich om de ramen in bruikleen te krijgen voor een tentoonstelling. In een doorslag zien we de reactie van De Nerée, waarin hij stelt dat de ramen reeds in bruikleen zijn bij het Gemeentemuseum en dat ze ze dus mogen gebruiken. Tot slot is daar een schrijven in het Duits van Huis Babberich aan het Gemeentemuseum Arnhem van 21 september 1961, waarin door Ph.E. von Nerée wordt gesteld, dat volgens zijn oom F.J.W.M. de Nerée tot Babberich, de vensters nog steeds in bruikleen zijn bij het gemeentemuseum en dat er op zijn brief van 1953 nog geen reactie van het gemeentemuseum is geweest. Er volgt een aantal vragen over publicaties, aanwezigheid, foto's en verzekering van de vensters. Ook is er een vraag naar een publicatie van Jan Kalf, (1973 - 1954) directeur van Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst te Amsterdam, waarin één van de onderwerpen, het kazuifel afkomstig van Halsaf, volgens informatie van Kalf, werd toegeschreven aan de Heilige Philippus Neri. Tot slot is daar een vraag over twee Rozenkransen waarvan er één ook van Philippus de Neri geweest zou zijn. Dan zit daar ook een reactie in van de konservator Ellen L. Waardenburg, die de brief beantwoordt en twee (ontbrekende) kopieën toevoegt van een artikel met de titel 'De Eusebius of Groote Kerk te Arnhem, Geschiedenis van den bouw (Bouwkundig weekblad j.g. 30, 1910 blz. 126, 15, 164 en 175) door H. Protheine jr.. Volgens Portheine zou het gebrandschilderde raam uit de oude Martinuskerk stammen en dus van voor 1450 zijn. Het venster is nog steeds opgenomen in de museumcollectie maar zou niet transparant zijn, maar op hout zijn ingelijst zoals al zou blijken uit de bijgevoegde publicatie van L.J.F. Janssen uit 1939. Doordat er geen sprake meer is van lichtdoorlating zijn de raamfragmenten volgens de conservator minder interessant voor presentatie.