Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de heer Mulder gemeentesecretaris in Lobith in juli 1949

Zwart-wit foto van de heer Mulder gemeentesecretaris in Lobith in juli 1949. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans periode 1948-1958.