Collectie Gelderland

Kaart van papier van West-Europa met daarop met de hand aangegeven de legers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog circa 1940-1945

Kaart van papier van West-Europa met daarop met de hand aangegeven de legers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog circa 1940-1945. Op de kaart, West-Duitsland, N.O. Frankrijk en België. Vervaardigd in Nederland of België, afgaande op het taalgebruik in de legenda. Volgens de schenker van de kaart, is deze aangetroffen in het huis van de notaris van Didam, (de schenker is gehuwd met de dochter van de notaris) toen die er terugkeerde, nadat zijn huis eerst gevorderd en toen weer verlaten was door de Duitsers. De handgeschreven informatie op de kaart is echter in het Nederlands. Het lijkt eerder een kaart waarop een Nederlander heeft bijgehouden waar zich legers bevonden in dit deel van Europa (Op de kaart staan nl. ook Zwitserland en delen van Italië en Oostenrijk). Volgens de schenker zouden de inkleurde strepen aangeven waar troepen lagen en hoe die zich moesten bewegen.