Collectie Gelderland

Vragenlijst op papier van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid over aangeboren afwijkigingen bij kinderen geboren in het tweede halfjaar 1965, uitgegeven door de Geneeskundige Hoofdinspectie

Voorgedrukt formulier waarop de afwijkingen van pasgeborenen kunnen worden ingevuld. De vragenlijst zat in een van twee schoolschriften waarin alle geboorten binnen de praktijk van dokter Frans Vonk van 11 februari 1949 tot en met 1 januari 1980 zijn bijgehouden.