Collectie Gelderland

Zwart wit foto van de Spijkse overlaat in werking in Spijk in 1953

Zwart wit foto van de Spijkse overlaat in werking in Spijk in 1953. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans periode 1948-1958.