Collectie Gelderland

Eerste DVD in lijst van de film 'De Liemers in Levende Beelden' aangeboden aan Ingrid Mens ter gelegenheid van het verschijnen van de film door Ross Video Duiven op 3 december 2006

Eerste DVD in lijst. Aangeboden aan Ingrid Mens van het Liemers Museum toen de film 'De Liemers in Levende Beelden'op 3 december 2006 vertoond werd aan alle mensen die beeldmateriaal of fondsen voor de film ter beschikking hadden gesteld. Wegens omstandigheden was de film al in première gegaan op woensdag 29 november zonder dat er tijd was voor een voorvertoning. De lijst werd aangeboden namens Wim van Heugten, Ruurd Jellema en Lucie en Herman Ross die de film feitelijk hebben samengesteld. De rol van het Liemers Museum bestond uit het inzamelen en registreren van het materiaal. De productie werd gedaan door Video Ross.