Collectie Gelderland

Contributieschrift en daarin opgenomen notulen van de R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Joseph Zevenaar 1945-1973

Contributieboekje van de Roomst Katholieke Bouwvakarbeidersbond St. Joseph Zevenaar 1945-1963. In hetzelfde schrift staan ook jaarverslagen en notulen van jaar- en ledenvergaderingen uit de periode tussen 26 juli 1945 - 10 november 1973