Collectie Gelderland

Luchtfoto in kleur op papier van het fabriekscomplex Turmac Tobacco Company B.V. in Zevenaar 20 september 1983

Luchtfoto in kleur op papier van het fabriekscomplex Turmac Tobacco Company B.V. in Zevenaar 20 september 1983. Op de voorgrond het hoofdgebouw aan de Kerkstraat, aan de rechterzijde de spoorbaan.