Collectie Gelderland

Foto van het interieur van de flessenspoelruimte van de Gimbornfabriek.

Foto in lijst van hout en glas van het interieur van de flessenspoelruimte van de Gimbornfabriek. Informatie is van de familie van Dorus te Winkel. Dorus te Winkel heeft 54 jaar vanaf 13 jaar tot zijn 67ste jaar gewerkt bij H. van Gimborn N.V. De laatste twee jaren heeft hij specifiek op de afdeling hoestsiropen en drop(siropen?) gewerkt omdat hij daar specifiek kennis van had. Informatie via J. Bouwman (2013): vooraan Herman Wiechers, achteraan Dorus te Winkel. Op de foto staan de heren Herman Wichers (achteraan), chef flessenspoelerij en Dorus de Winkel.