Collectie Gelderland

Monstrans van zilver, Johannes Bogaards, Amsterdam 1671, afkomstig uit de R.K. parochie H. Antonius Abt te Loo

Monstrans van zilver waarin de geconsacreerde hostie wordt uitgestald op een altaar of tijdens een processie. Op de voet gedreven voorstellingen van de H. Nicolaas, Michael, Maria Magdalena, terzijde van het ostensorium Maria en Catharina (patrones van het Bisdom Utrecht). Daarboven Willibrordus en Bonifacius. Op de bekroning lijdenswerktuigen, daarboven in de kroon de H. Geest en een kruisje op de wereldbol.