Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de haan van de kerktoren uit Aerdt door Henk Westerveld 1987

Zwart-wit foto van de haan van de kerktoren uit Aerdt door Henk Westerveld 1987. De haan werd opgeknapt in Groessen. Links de heer Drenth, in het midden de heer van Wely en rechts Bep Bax-Unck.