Collectie Gelderland

Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds van Onzes Heeren Jezus Christus van papier Amsterdam 1881

Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus van papier Amsterdam 1881. Het Nieuwe Testament is 'uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; op last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling'.