Collectie Gelderland

Kleurproef voor reclameaffiche op papier voorontwerp Galib 21 ca. 1920-1940

Kleurproef voor reclameaffiche op papier voorontwerp Galib 21 circa 1920-1940. Per affiche is de kleur zichtbaar die na iedere drukversie is aangebracht. Toegevoegde kleur: groen