Collectie Gelderland

Blad (59/1) van een herbarium van 67 blazijden samengesteld door Ton Veltman.

Blad (59/1) van een herbarium van 67 blazijden samengesteld door Ton Veltman. Witte Klaverzuring (oxalis acetosella L.) Beek gem. Bergh, 14 mei 1968. Vochtig loofbos de Byvanck.