Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de uitbreiding van de O.L.V. onbevlekt ontvangen kerk van Lobith van 1939.

Zwart-wit foto van de uitbreiding van de O.L.V. onbevlekt ontvangen kerk van Lobith van 1939. Deze kerk is in 1939 uitgebreid en is toen van een ander model toren voorzien.