Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van mensen uit Beek op bedevaart in Kevelaar

Zwart-wit foto van een stoet mensen lopend over straat. Het lijkt op een bedevaart. De eerste man met de hoed is de heer Henri J.A.H. Vermeulen, voor hem lopen twee onbekende vrouwen (in lichtere jas) en daarvoor mevrouw Vermeulen-Reijers.