Collectie Gelderland

Kleurenfoto van de tewaterlating van de Deep Water 1 bij scheepswerf De Hoop te Tolkamer door Foto Bouchier op 16 juli 1983

Kleurenfoto van de tewaterlating van de Deep Water 1 bij scheepswerf De Hoop te Tolkamer door Foto Bouchier op 16 juli 1983.