Collectie Gelderland

Kleurenfoto van bunkerschip Amotia in Tolkamer 1995

Kleurenfoto van bunkerschip Amotia in Tokamer in 1995. Schippers kunnen hier aanleggen om inkopen te doen.