Collectie Gelderland

Schedel van een Drieteenmeeuw geprepareerd door A. Veltman 1983

Schedel van een Drieteenmeeuw, geprepareerd door A. Veltman 1983. Juveniel. De drieteenmeeuw broedt aan de steile rotskusten rond de Noordzee. Het is een echte zeemeeuw, die slechts zelden in het binnenland komt. Daarom is de hier getoonde vondst merkwaardig. Het betreft de schedel van een jong die is gevonden in de gemeente Bergh in februari 1983 bij het baggergat tegenover de Byvank. De vogel is gevonden door D. Westra waarna de schedel is geprepareerd door de heer A. Veltman.