Collectie Gelderland

Diploma van papier uitgereikt aan Th.J. van Alst vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphael 1946

Diploma van papier uitgereikt aan Th. J. van Alst vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphael 1946. Th.J. van Alst is de vader van de schenker