Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van het onderwijzend personeel van de Openbare Lagere school te Loerbeek ca. 1910

Zwart-wit foto van het onderwijzend personeel van de Openbare Lagere school te Loerbeek circa 1910. Van links naar rechts: Th. Spliethof, J. Wijdeveld, A. Wevers en zittend Henri Vermeulen.