Collectie Gelderland

Beeld van gips voorstellende Christus ca. 1950 met sokkel van cement

Beeld van gips voorstellende Christus circa 1950. Christus afgebeeld zoals gezien in de devotie tot het Heilig Hart. Op de sokkel van het beeld de tekst: 'Heb God lief bovenal en uw naasten als uwzelf'. Het beeld is afkomstig uit de Aloysiusschool (later Tandem en nog weer later Wissel) aan de Oranjelaan 10 te Zevenaar. Oorspronkelijk stond het beeld op een sokkel die ingemetsteld zat in de muur.